Twoja przeglądarka nie obsługuje wymaganych narzędzi

Zainstaluj przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox.

Szkolenie biblioteczne –

Co warto wiedzieć o Bibliotece WSEiT w Poznaniu i jak korzystać z jej zbiorów?

Biblioteka WSEiT
ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań,
sala nr 26 – I piętro
tel. +4861 8327776 wew.126

biblioteka@wseit.edu.pl
www.wseit.edu.pl/o_uczelni/biblioteka
Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek - czwartek: 8.30 - 15.30
piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 8.30 - 12.30 (2 wybrane soboty w miesiącu)
Informacje ogólne
Biblioteka WSEIT powstała w 2006 roku. Jej profil odpowiada kierunkom studiów i nauczanym przedmiotom. Księgozbiór wyróżnia się wśród innych wyspecjalizowanym profilem i aktualnością gromadzonych publikacji. Zbiory biblioteki są stale powiększane.
Zasady korzystania z biblioteki
- Studenci WSEiT mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki WSEiT w Poznaniu na podstawie legitymacji studenckiej.
- Ewidencja zbiorów i wypożyczeń prowadzona jest komputerowo, a wyszukiwanie książek ułatwia katalog on-line.
- Wypożyczyć można jednorazowo 3 książki na okres
1 miesiąca. Po upływie tego terminu można go przedłużyć.
- Księgozbiór czytelni oznaczony na czerwono oraz czasopisma przeznaczone są do korzystania wyłącznie na miejscu.
- Do dyspozycji czytelników są także czasopisma fachowe w prenumeracie (wykaz na stronie internetowej).
- Materiały biblioteczne do kserowania udostępniane są za zgodą bibliotekarza za legitymację.
- Czytelnicy mogą korzystać z komputerów Biblioteki z dostępem do Internetu oraz do licencjonowanych baz danych (WBN - www.wbn.edu.pl , IBUK Libra – www.libra.ibuk.pl ) lub z urządzeń własnych (Wi-Fi).
- Za zagubienie lub zniszczenie książki obowiązuje sankcja w postaci odkupienia nowej książki lub zapłacenia dwukrotnej jej wartości.
- Za przetrzymanie książek po terminie zwrotu może zostać pobrana opłata w wysokości 0,20 zł/dobę/egz.
- Student odpowiada za wypożyczone przez siebie książki i ma obowiązek je oddać (trzeba pilnować swoich książek, nie zamieniać między sobą!).
- Wszelkie inne kwestie reguluje regulamin Biblioteki WSEIT w Poznaniu
Zasady zachowania
- W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia, głośnych rozmów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
- Obowiązuje zasada swobodnego dostępu do zbiorów. 
- Pomieszczenie biblioteki jest monitorowane.
Katalog on-line
Katalog on-line umożliwia zdalne przeglądanie zasobów biblioteki. Korzystając z komputera z dostępem do Internetu, każdy może przeglądać katalog w poszukiwaniu interesujących go pozycji książkowych na stronie www.biblioteka.wseit.pl. Link ten jest też podany w zakładce Biblioteka na stronie internetowej uczelni.
Wyszukiwanie pozycji w katalogu trzeba rozpocząć od wybrania na pomarańczowej belce biblioteki w Poznaniu lub Szczecinie.
Następnie trzeba wybrać kryterium wyszukiwania: według tytułu, autora lub hasła przedmiotowego (np.: udar mózgu, metoda Vojty, aromaterapia, protetyka). Trzeba wpisać minimum 3 znaki wybranego kryterium oraz nacisnąć przycisk - szukaj.
Kiedy pojawi się lista wyników, można przejrzeć tytuły, a po przyciśnięciu belki – info sprawdzić dokładne dane książki.
Natomiast po naciśnięciu tytułu pojawi się informacja o egzemplarzach tego tytułu. Te o sygnaturze – cz są dostępne tylko w czytelni, a egzemplarze wypożyczone też będą oznaczone.
W przypadku wątpliwości można skorzystać z pliku pomoc.
Dodatkowo osoby zapisane do Biblioteki WSEiT mogą sprawdzić stan swojego konta (terminy wypożyczeń i zwrotów, wykaz aktualnie wypożyczonych książek) po zalogowaniu się na login i hasło otrzymane w bibliotece.
Na stronie internetowej - www.wseit.edu.pl/o_uczelni/biblioteka znajdują się informacje, które mogą być przydatne w toku studiów, m.in. przykładowe opisy bibliograficzne do prac czy wykazy czasopism naukowych. Znajduje się tam również formularz do zgłaszania propozycji zakupu nowych pozycji do zbiorów biblioteki.
Proszę wydrukować wypełnioną deklarację i przynieść do biblioteki.
Jest to warunek zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów I semestru studiów licencjackich.

Używaj spacji lub strzałek do nawigacji